Co nás čeká

20. 4. 2018

FAPS Svitavy

3. 6. 2018

Koncert v jeskyni Výpustek se skupinou Mošny

18. - 20. 10. 2018

Návštěva přátel ze Slovinska

K dur na facebooku

Děkujeme městu Kuřim

Banner
Svátek vína 2015 v Kuřimi
14.11.2015, Nám. 1. května, Kuřim

Stalo se již téměř tradicí, že K dur vystupuje na podzimních Svátcích vína pořádaných městem Kuřim. Ani letos jsme tento bohulibý zvyk neporušili a přišli zazpívat v sobotu 14.11.2015 hned časně z rána (to je pro nás 10 hodin), kdy vinaři teprve vytahovali špunty z lahví a přicházeli první návštěvníci. Ovšem hlouček našich příznivců byl připraven pod pódiem hned s první písničkou a během těch následujících se prostor zaplnil i dalšími návštěvníky.
Počasí nám přálo, nebe bylo bez mráčku a slunce do nás na valníku pražilo skoro jako na horách, takže jsme během vystoupení postupně odhazovali svrchníky. A po naší poslední písničce jsme se mohli konečně s koštovačkou v ruce vmísit do davu a začít ochutnávat letošní i dřívější zkapalněné úrody vína.
Je potřeba zmínit, že v předvečer našeho vystoupení proběhla důkladná fyzická i mentální příprava na pěvecký výkon a to během společného sborového hodování nad svatomartinskou husou v restauraci La Bocca a později v klubu Escape. Všichni zúčastnění tvrdě makali na tom, aby byli druhý den v nejlepší psychické kondici.
Těšíme se zase za rok.