Co nás čeká

20. 4. 2018

FAPS Svitavy

3. 6. 2018

Koncert v jeskyni Výpustek se skupinou Mošny

18. - 20. 10. 2018

Návštěva přátel ze Slovinska

K dur na facebooku

Děkujeme městu Kuřim

Banner
Jak jsme dobývali Vídeň
29.11.2014, Vídeň, Peterskirche

WienZačátek adventu 2014 oslavil K dur velmi důstojně koncertem ve vídeňském koncertním chrámu Peterskirche. Ale i o dobrodružství nebyla nouze, to by snad ani nebyl K dur. V sobotu 29. listopadu, když ostatní pracující ještě dochrupkávali celotýdenní šichtu, začali se v kuřimském ranním mlžném oparu z různých koutů trousit zpěváci, které postupně nabíral objednaný autobus. V něm s přibývajícím osazenstvem zavládla bujará a natěšená atmosféra.

     Cesta příjemně ubíhala, takže jsme záhy poskakovali ve vídeňské dopravní špičce umocněné faktem, že byl první adventní víkend, což znamená  proslulé vídeňské adventní trhy a to zase znamená, že Vídeň berou útokem i cizinci.

     S tím bohužel souvisí i uzavírka centra pro vjezd automobilů i autobusů. S tím jsme částečně počítali, ale ne až v takovém rozsahu.
     Ještě poměrně daleko od centra nás zastavili policisté, aby nás informovali, kde máme odstavit autobus a kde už jsou zákazy vjezdu. Vůbec je nedojal náš zvací dopis od rektora Peterskirche a fakt, že máme v centru koncert. Museli jsme tedy hledat náhradní řešení. Ještě, než jsme ho nalezli, řidič autobusu trochu zabloudil a než nás vybloudil, udělal malou okružní jízdu Vídní, což mělo za následek, že jsme se ocitli opět před stejnými policisty. Snažili jsme se tvářit, že jsme tudy ještě nikdy nejeli a tyto policisty vidíme úplně prvně v životě, ale poznali nás. Naštěstí však byli shovívaví a znovu nám vysvětlili cestu.
     Autobus nás vysadil u zábavního parku Prater s tím, že dál už musíme pěšky. Ono, kdo by se rád neprošel adventně nazdobenou Vídní, že? Ale v plné polní, která u sboru znamená nejen obleky na vystoupení, ale také těžké klávesy, stoličku, stojánek na noty a podobná turisticky nepraktická zavazadla si člověk připadá spíše jako voják při dobývání Vídně. A tak nějak to zřejmě mohlo na nezúčastněného diváka i působit. Vepředu cestu rozráží bytelný kočár s nejmladším sborovým přírůstkem, za ním cupitají členové sboru s nejrůznějšími zavazadly, na chvostu se střídají dva „soumaři“ s nejtěžšími klávesami a do stran co chvíli vybíhají  pěšáci hledat veřejné toalety. Asi po půlhodině jsme konečně stanuli před kýženým cílem – nádherným dómem Peterskirche. Ale věděli jsme, že jeho dobytí nás teprve čeká a budeme k němu potřebovat zpěv.
     Po chvíli zmatků a hledání se se zbytkem sboru a sbormistrem, kteří přijeli auty a na téma parkování by mohli připojit vlastní veselou historku, jsme se začali připravovat na generálku. Již při ní byl kostel plný návštěvníků, kteří se zaujetím poslouchali a my naopak oceňovali nádhernou akustiku chrámu.
     Koncert samotný začal ve 14:45 hodin a prostor se ještě více zaplnil posluchači, kteří pravděpodobně chtěli na chvíli uniknout z vřavy adventních trhů a zastavit se. Vystoupení K duru bylo sestaveno do dvou bloků, které oddělil krátký varhanní koncert našeho sbormistra Jiřího Šona. Odměnou za celou naši vídeňskou anabázi pak byli nejen pozorní a nadšení posluchači, ale především asi samotný prožitek zpěvu, který se nesl tím nádherným barokním dómem, odrážel se od stěn a vracel se do našich srdcí jako náš společný adventní zážitek.
     Peterskirche jsme tedy dobyli a byli plni dojmů z koncertu, ale říkali jsme si, že něco malého by se do nás ještě vešlo. A tak už každý po své ose vyrazil prozkoumat adventní trhy, zahřát se vídeňským punčem nebo si dát něco dobrého na zub a v klidu si projít nazdobenými uličkami Vídně.
     Cesta autobusem zpět do Kuřimi probíhala ve velmi dobré náladě, zpívalo se, popíjelo, probíraly se zážitky a kuly další plány. Zkrátka tak, jak to po vydařené akci obvykle bývá.